Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
Poslovni prostornije pregledanoZagrebMaksimirska cesta 51 Detaljno
Poslovni prostornije pregledanoZagrebUlica Pavla Hatza 12Detaljno
Poslovni prostor nije pregledanoZagrebSavska cesta 102/1 Detaljno
Dom „Duga“ - sklonište za djecu i odrasle žrtve nasiljanije pregledanoZagrebtajna adresa 2008Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1 1973Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1/2 1968Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1/4 1968Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1/6 1910Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1/11 Detaljno
Gradska plinara Zagrebnije pregledanoZagrebRadnička cesta 1 - skladište 1910Detaljno
Kapela Rabuz 3 poljenije pregledanoZagrebAleja Hermana Bolles 271880Detaljno
Kapela Kusolja 78 poljenije pregledanoZagrebAleja Hermana Bolles 271900Detaljno
Kapela Šolmannije pregledanoZagrebAleja Hermana Bolles 271900Detaljno
Kašina mrtvačnicanije pregledanoZagrebVinogradarska b, Kašina 1981Detaljno
Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Zrinjevac (Rasadnik Markuševec)uporabljivo s preporukomZagrebČret 2E Detaljno
Gradska ljekarna Zagreb Ljekarnanije pregledanoZagrebUlica Hrvoja Macanovića 2a Detaljno
Gradska ljekarna Zagreb Ljekarnanije pregledanoZagrebUlica Zdeslava Turića 1 Detaljno
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladihneuporabljivoZagrebAleja hrvatske mladeži 21951Detaljno
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladihneuporabljivoZagrebAleja hrvatske mladeži 31951Detaljno
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladihuporabljivo s preporukomZagrebAleja hrvatske mladeži 41951Detaljno