Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1/11
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 1.054,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Oštećenja pucanje žbuke sa unutarnje strane na više mjesta

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja