Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Donacije

Grad Zagreb aktivirao je račun za posebne namjene - sredstva za saniranje posljedica potresa. Svi koji to žele, pravne i fizičke osobe, sredstva mogu donirati na račun Grada Zagreba:

Podaci o banci / Bank details: 
Naziv banke / Bank name: Zagrebačka banka d.d.
Sjedište banke / Bank address: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
 
Podaci o klijentu / Customer data: 
Ime vlasnika računa / Name of account holder: GRAD ZAGREB
Sjedište/ Adress: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Broj računa / Account Number (IBAN): HR5723600001502749340

STANJE NA RAČUNU I EVIDENCIJU UPLATA pronađite na ovom linku 
https://www.zagreb.hr/racun-za-posebne-namjene/156579