Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Maksimirska cesta 51
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 113,80
  • Katnost 2

Opis štete

Puknuća na zidovima i otpala žbuka sa stropa na više mjesta.

Opaska

Dimnjak za rušenje