Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Hrvoja Macanovića 2a
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 0,00

Opis štete

nema oštećenja