Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1/4
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1968
  • m2 GBP 939,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

oštećenje se desilo u zidu između soba 13 i 14, pretpostavljeno, na spoju nosive konstrukcije (luka) i ispune nekadašnjeg otvora u zidu, što se da zaključiti iz kontura pukotine koje ocrtavaju donji rub luka. Popuštanje i djelomičan pad spuštenog stropa (amstrong ) na katu objekta.

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja