Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1/6
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1910
  • m2 GBP 460,00
  • Katnost Po+P

Opis štete

Dva dimnjaka sa sjeverne strane zidana opekom prijete urušavanjem

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja