Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1 - skladište
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1910
  • m2 GBP 1.672,00
  • Katnost Po+P

Opis štete

Bitno oštećenje je vidljivo na južnom fasadnom zidu. Oštećenja nosive konstrukcije su opažena, ali su klasificirana kao niskorizična

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja