Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Savska cesta 102/1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 104,22
  • Katnost prizemlje dvorišne zgrade

Opis štete

Puknuća na zidovima i otpala žbuka sa stropa na više mjesta.

Opaska

Dimnjak za rušenje