Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kašina mrtvačnica

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vinogradarska b, Kašina
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1981
  • m2 GBP 121,00
  • Katnost Po+P

Opis štete

Otpao crijep sa krovišta i oštećenje krovišta, pukotine na fasadi i unutrašnjim zidovima. Pao stup rasvjete na ispračajnom trgu. Otpalo kameno opločenje na glavnom ulazu u groblje.