Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Korisne informacije

Informacije vezane uz posljedice potresa, upute o postupanju s oštećenom imovinom, kontakte, obrasce i druge korisne podatke pronađite na ovom linku: https://www.zagreb.hr/informacije-i-upute-vezane-uz-posljedice-potresa-u/156578