Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1/2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1968
  • m2 GBP 1.980,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Vidljiva su i oštećenja zidova ispune koja su nastala uslijed nemogućnosti deformiranja zida od opeke, odnosno različite sposobnosti deformiranja kod AB i konstrukcija od opeke

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja