Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kontakti

Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata

Priprema tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata, te vođenje cjelokupne evidencije.
 
Adresa: Ulica grada Vukovara 58b, 10000 Zagreb, I. kat, soba 106
 
E-mail: obnovazgrada@zagreb.hr
 
Info telefon: 01 / 6100-921
                    01 / 6100-709
 
Fax: 01 / 6100-933

Zahtjev za izdavanje potvrde

Potvrda o pregledu zgrade

Za izdavanje potvrde o pregledu zgrade može se ispunjeni obrazac Zahtjev za izdavanje potvrde poslati putem e-mail adrese: potvrdaopregledu@zagreb.hr