Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Ulica Pavla Hatza 12
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 199,72
  • Katnost polukat

Opis štete

Puknuća na zidovima, nadvojima, spojevima zida i stropa te otpala žbuka u svim prostorijama.