Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom „Duga“ - sklonište za djecu i odrasle žrtve nasilja

  •  Nije pregledano
  • Adresa tajna adresa
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2008
  • m2 GBP 2.090,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Pukotine, potrebni manji soboslikarski popravci