Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Psihološka pomoć

* Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


Telefonski brojevi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"; svakodnevno od 08 do 22  sata (vezano za COVID-19 i POTRES):
01 6468 334, 01 6468 335, 01 6468 337, 01 6468 338, 01 2991 356, 01 4696 276, 01 4696 107, 01 4696 297
Više na službenoj stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Više...