Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Prijava štete na imovini

Gradonačelnik Grada Zagreba je dana 23. ožujka 2020. donio Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba.
Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovinu.
Obrazac PN se može preuzeti na www.zagreb.hr ( online verzija  // word verzija), te u pisarnicama Gradske uprave. 
Šteta se može prijaviti  i poslati na Obrascu PN putem pošte i putem emaila.
Prijava Obrasca putem emaila: prijavastetepotres@zagreb.hr
Prijava putem pošte  dostavlja se na slijedeću adresu:
Gradsko povjerenstvo grada Zagreba
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
 
Rok prijave je do proglašenja kraja pandemije.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 i na putem meilaprijavastetepotres@zagreb.hr
Uputu za popunjavanje Obrasca smo objavili na www.zagreb.hr na linku potres, a isti će se moći preuzeti u pisarnici.