Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Kajfešov brijeg

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica Grada Gualdo Tadino 4
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Nema oštećenja.