Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Stenjevec

  •  Uporabljivo
  • Adresa Bolnička 92