Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Špansko jug

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica Slavka Batušića 4
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Nema oštećenja.