Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Mate Lovraka

  •  Uporabljivo
  • Adresa Al. Blaža Jurišića 13