Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Učenički dom Novi Zagreb

  •  Uporabljivo
  • Adresa Av. V. Holjevca 3