Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

I. Osnovna škola Dugave

  •  Uporabljivo
  • Adresa Školski prilaz 7