Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Učenički dom škole za primalje

  •  Uporabljivo
  • Adresa Vinogradska cesta 29