Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

X. gimnazija/I.Tehnička škola Tesla

  •  Uporabljivo
  • Adresa UL.. Vjekoslava Klaića 7