Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Učenički dom Ivana Mažuranića

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trg Ant., Ivana i Vl.Mažuranića