Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tehnička škola Ruđera Boškovića

  •  Uporabljivo
  • Adresa Getaldićeva 4