Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Augusta Šenoe (zgrada B)

  •  Uporabljivo
  • Adresa Selska 95