Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Obrtnička i industrijska graditeljska škola

  •  Uporabljivo
  • Adresa Av. V. Holjevca 13