Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dječja knjižnica Marina Držića

  •  Uporabljivo
  • Adresa Avenija Marina Držića 10
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 0,00

Opis štete

Pukotine i oštećenja na zidovima u uredu voditeljice. Oštećenje zida u wc-u za korisnike. Manja oštećenja zidova u slobodnom pristupu.