Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Učenički dom Franje Bučara

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trnjanska cesta 33