Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Učenički dom Dora Pejačević

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trg J.F.Kennedya 3