Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica M.Držić

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica grada Vukovara 222
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 0,00

Opis štete

Oštećenja zida na svim stupovima uz izloge u slobodnom pristupu. Oštećenje zida kraj klima uređaja u internom prostoru.