Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Vjenceslava Novaka

  •  Uporabljivo
  • Adresa Vile Velebita 15a