Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Prehrambeno-tehnološka škola / Agronomska škola / XII. gimnazija / Veterinarska škola

  •  Uporabljivo
  • Adresa Gjure Prejca 2