Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zdravstveno učilište

  •  Uporabljivo
  • Adresa Medvedgradska 55