Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

XI. gimnazija/OŠ D. Trstenjaka (PŠ Savska)

  •  Uporabljivo
  • Adresa Savska cesta 77