Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Ivana Filipovića

  •  Uporabljivo
  • Adresa Filipovićeva 1