Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Jordanovac (PŠ Kozjak)

  •  Uporabljivo
  • Adresa Kozjak 27