Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Cvjetni trg''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Prolaz sestara Baković 3/1
  • Naselje Zagreb

Opis štete

oštećen dio krova i oluk nakon pada materjala sa susjednih krovova