Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Vrbik''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa Ulica Lavoslava Ružičke 26
  • Naselje Zagreb

Opis štete

sitnije pukotine, soboslikarski radovi, zamjena vrata koja se nadaju zatvoriti, pregled spoja izolacije krova sa susjednim objektom