Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Novoselec''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Novoselečki put
  • Naselje Novoselec

Opis štete

sitnije pukotine