Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeni prostor Visinov prilaz

  •  Nije pregledano
  • Adresa Prilaz Ivana Visine 7
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1980
  • m2 GBP 50,00
  • Katnost P+5

Opis štete

Potreban detaljan pregled

Opaska

Stan u najmu