Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeni prostor Varićaka

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vladimira Varićaka 7
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1985
  • m2 GBP 32,00
  • Katnost P+5

Opis štete

Potreban detaljan pregled

Opaska

Stan u najmu