Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeni prostor Falerovo šetalište

  •  Nije pregledano
  • Adresa Fallerovo šetalište 39
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1980
  • m2 GBP 37,00
  • Katnost P+17

Opis štete

Potreban detaljan pregled

Opaska

Stan u najmu