Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeni prostor Vučetićev prilaz

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vučetićev prilaz 5
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 38,00
  • Katnost P+17

Opis štete

Potreban detaljan pregled

Opaska

Stan u najmu