Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Robni terminali - poslovne prostorije

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Jankomir 25
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 7.746,00
  • Katnost 5

Opis štete

Manja oštećenja po katovima