Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Robni terminali - poslovne prostorije

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    20.04.2020.
  • Adresa Trg Republike Hrvatske 8
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 149,00

Opis štete

Manja oštećenja po zidovima