Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni kompleks Folnegovićeva 1

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Ulica Frana Folnegovića 1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 13.000,00
  • Katnost P+2

Opis štete

zgrada uprave (1755m2), zgrada mreže (1925m2), garaža (7085m2), radionica (1500m2), benzinska postaja (775m2) - na svim zgradama su uočena ista oštećenja u vidu napuknuća i oštećenja zidova, glet mase, žbuke i boje , oštećenja na vanjskim zidovima u vidu pukotina, oštećenja stropne konstrukcije i obloga i oštećenja podnih obloga. Na nekim zgradama je došlo do pucanja ostakljenih površina. Potrebno je ukloniti oštećene obloge sa zidova (žbuku), a na zgradi Garaže potrebno je ukloniti oštećene pregradne zidove.

Opaska

Na lokaciji se nalazi 5 zgrada