Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Podružnica Zagrebparking

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Pavla Šubića 40
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1992
  • m2 GBP 1.248,00
  • Katnost 5

Opis štete

Oštećenja nosivog zida (velika dvorana 3 kat) i niz ostalih manjih oštećenja u ostaklim prostorijama na 3 i 4 katu.